Családsegítő szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Szolgáltatásai:
• Szociális és egyéb információs tájékoztatást nyújt.
• Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás tart.
• Biztosítja a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését.
• Közvetít az ügyfél és a más ellátási területek szakemberei között (civil szervezetek, egészségügyi ellátók).
• Prevenciós programokat, csoportfoglalkozásokat szervez (gyermekprogramok).
• Segítséget nyújt hivatalos ügyintézéshez, kérelmek, beadványok elkészítéséhez.