Gyermekjóléti szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott ellátásra a településen élő minden gyermek jogosult.
A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése az elfogadott  szakmai program alapján.
Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a településeken élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét. Működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert, melyben az érintett intézmények (jelzőrendszeri tagok által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek családjaival felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a veszélyeztetettséget megszüntessék.
Tájékoztatást nyújt a gyermeki és szülői jogokról, kötelezettségekről, valamint az országos és helyi támogatásokról és ellátásokról, ezek igénybevételéhez szükség esetén segítséget nyújt.

 

Szolgáltatásaink:

• családgondozás a személyes segítő kapcsolat keretében
• szociálisan és/vagy mentálisan veszélyeztetett gyermek ellátása, figyelemmel kísérése, szakemberhez juttatása
• a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések fogadása, kivizsgálása; visszajelzés az intézmény felé.
• kapcsolattartás a helyi gyermekintézmények szakembereivel /védőnők, bölcsőde, óvodák, iskolák gyermekvédelmi felelősei/ és egyéb a gyermekek sorsát érintő ügyekben eljáró intézményekkel.
• gyermekpanasz meghallgatása
• tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás szociális és mentális ügyekben
• életvezetési tanácsadás
• családi konfliktuskezelés
• szabadidős gyermekprogramok  szervezése