Házi segítségnyújtás

Mit kell tudni a házi segítségnyújtásról, házi gondozásról?

Házi segítségnyújtás keretében azokat a személyeket látjuk el, akik otthonukban önmaguk ellátására részben képesek, szükségletvizsgálatuk alapján a gondozásuk indokolt, kérik és elfogadják a segítségnyújtást.

Az igénybevétel kérelemre indul és önkéntes. Igénybe veheti minden öregségi és rokkantsági nyugdíjellátásban  részesülő személy.

A szolgáltatás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

 Biztosítjuk:

  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
  • az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
  • a veszélyhelyzetek megelőzésében, illetve elhárításában való segítségnyújtást,
  • mentális gondozást, hogy egészségi állapotának, illetve korának megfelelő változásokat elfogadja,
  • házi orvossal, illetve szakorvossal történő folyamatos kapcsolattartás (gyógyszerek felíratása, kiváltása, gyógyszerek adagolásának ellenőrzése,
  • segédeszközök felíratása, használatának megtanítása stb.)
  • érdekvédelmi feladatok ellátása (ügyintézés – pénzbeni, természetben nyújtott szolgáltatás indokoltság esetén-, levélírás stb.)
  • élelmezés (bevásárlás, tálalás, etetés, mosogatás)
  • foglalkoztatás különböző formáihoz való hozzájutás segítése (könyv kölcsönzés, folyóiratok beszerzése, felolvasás, illetve annak megszervezése stb.)

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

Házi segítségnyújtást legfeljebb napi 4 órában, illetve gondozói lehetőség és igény szerint kell nyújtani. Azon személyeket, akiknek a gondozási szükséglete 4 órát meghaladó tájékoztatni kell a tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezés lehetőségeiről.

A szolgáltatás munkanapokon reggel 7:30  és délután 16 óra között térítési díj ellenében vehető igénybe, jövedelemtől függően változik.

A térítési díj mértékét Zalalövő Város Közgyűlése helyi rendeletben szabályozza.

2015.januártól érvényes térítési díjak:

Jövedelem Térítési díj
0-28.500.- Ft. -ig ingyenes
28.501.- től- 50.000.- Ft.-ig 50.- Ft./ óra
60.001-80.000.-  Ft.-ig 150.- Ft./ óra
80.001.-  100.000.-  Ft.-ig 200.- / óra
100.001.- 120.000.-  Ft.-ig 250.- / óra
120.001-140.000.-  Ft.-ig 300.- / óra
140.000.- tól 350.- / óra

Térítésmentesen vehető igénybe a bevásárlás, gyógyszer beszerzés, postai ügyintézés, stb.

Felvilágosítás:
Őrségi településekkel kapcsolatban: Tóth Róbertné szakmai vezető. Telefon:06/30-719-7212
Zalai településeken Stummerné Horváth Tímea szakmai vezető. Telefon:  30/ 719- 7227.